AMLO presidente

#AMLOTrackingPoll Aprobación de AMLO, 15 de noviembre
#AMLOTrackingPoll Aprobación de AMLO, 15 de noviembre
#AMLOTrackingPoll Aprobación de AMLO, 14 de noviembre
#AMLOTrackingPoll Aprobación de AMLO, 14 de noviembre
#AMLOTrackingPoll Aprobación de AMLO, 11 de noviembre
#AMLOTrackingPoll Aprobación de AMLO, 11 de noviembre
#AMLOTrackingPoll Aprobación de AMLO, 10 de noviembre
#AMLOTrackingPoll Aprobación de AMLO, 10 de noviembre
#AMLOTrackingPoll Aprobación de AMLO, 9 de noviembre
#AMLOTrackingPoll Aprobación de AMLO, 9 de noviembre
#AMLOTrackingPoll Aprobación de AMLO, 8 de noviembre
#AMLOTrackingPoll Aprobación de AMLO, 8 de noviembre
#AMLOTrackingPoll Aprobación de AMLO, 7 de noviembre
#AMLOTrackingPoll Aprobación de AMLO, 7 de noviembre
#AMLOTrackingPoll Aprobación de AMLO, 4 de noviembre
#AMLOTrackingPoll Aprobación de AMLO, 4 de noviembre
#AMLOTrackingPoll Aprobación de AMLO, 3 de noviembre
#AMLOTrackingPoll Aprobación de AMLO, 3 de noviembre
#AMLOTrackingPoll Aprobación de AMLO, 2 de noviembre
#AMLOTrackingPoll Aprobación de AMLO, 2 de noviembre